נושא

יום

שעה

מקום

מעביר השיעור

גמרא
הדף היומי

כל יום

18.45

משכן יעקב

הרב יצחק ביר

הלכה/ פ"ש/ תניא

כל יום

בין מנחה לערבית

משכן יעקב

הרב אסף

שיעור לנוער

חמישי

22.00

משכן יעקב

הרב חממי

 
הרב יובל מוגהז

נושא

יום

שעה

מקום

מעביר השיעור

הלכות שבת + פרשת שבוע

ראשון

20.00

משכן יעקב

הרב יובל מוגהז

הלכות שביעית+ אגדות חז"ל

שלישי

מיד לאחר ערבית (כיום 20.00 )

ביה"כ שבזי נווה נאמן

הרב יובל מוגהז

שיעור מוסר + הלכה

שלישי

21.15

בית הכנסת "עץ חיים" גני צבי

הרב יובל מוגהז

אבות

שלישי

22.30

בית משפחת נהרי - גני צבי

הרב יובל מוגהז

השקפה

חמישי

17.30

ביה"כ שער השמים נווה נאמן

הרב יובל מוגהז

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין