אתר הרשות הארצית לשירותי דת - 
האגף במשרד ראש הממשלה אשר אחראי על שירותי הדת במדינת ישראל.
 
http://www.religions.gov.il 

עיריית הוד השרון 
http://www.hod-hasharon.muni.il 

בית חב"ד הוד השרון - הכתובת שלך לכל עניין יהודי

http://www.hodhasharon.org/hp117.htm


משרד הפנים 
http://www.moin.gov.il 

ביטוח לאומי 
http://www.btl.gov.il 

בתי הדין הרבניים 
http://www.rbc.gov.il

פתיחת אתר לבית כנסת בחינם

 http://www.mykehila.com/ims/registerKehila.do?cid=1

 אינדקס יהודי

http://www.mykehila.com/ims/links.do?cid=1

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין