אסור לכהן להיטמא למת,
  • דהיינו להתקרב בתוך ד' אמות של מקום המת, או להיכנס בבית שנמצא שם מת.
  • אם הנפטר הוא אחד משבעה קרובים, מותר ומצווה על הכהן להיטמא.
  • שבעת הקרובים הם: אביו, אמו, בנו ובתו, אחיו, אחותו ואשתו.
  • הכהן מיטמא רק כשהמת שלם, אבל אם חסר ממנו משהו אסור להיטמאות.
  • גם אם מה שחסר מונח בצידו או תפרו וחברו עם הגוף, ולכן אם בוצע במת ניתוח אחרי המוות אין לקרוביו הכהנים להיטמא לו.
  • מותר לו ללוות המת שהוא קרובו עד הקבר אם לא נמצאים קברים בדרך בתוך ד' אמות.

 

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

 ראש העיר

אמיר כוכבי

 

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין