1)    אין לי את תעודת נישואין או כתובת ההורים שאתם מבקשים בעת רישום הנישואין. מה לעשות?

תשובה: אם הוריך נישאו בהוד השרון תמסור לפקיד רישום הנישואין את תאריך חתונתם והוא יאתר זאת. אם נישאו בעיר אחרת ניתן לפנות לאותה מועצה דתית בה נישאו הוריך ולבקש מהם צילום כתובה או תעודת נישואין. 

2)    עליתי לארץ מארגנטינה בשנת 1995 וכל הידוע לי הורי נישאו בנישואים אזרחיים. מה לעשות?

תשובה:   כל מי שעלה לאחר שנת 1990 לישראל צריך להביא אישור מבית הדין הרבני על יהדותו ויכולתו להינשא. כתובת בית הדין ניתן לקבל במשרדינו או באתר בתי הדין הרבניים
 http://www.rbc.gov.il

3)    נשאלתי ע"י הרב האם אני כהן או לוי. מה זה משנה?

תשובה: ראשית אם בעזרת ד' ייוולד לך בן בכור חשוב שתדע שאם אתה כהן או לוי או שאשתך בת כהן או בת לוי אין עורכים לבנכם פדיון הבן. מעבר לזה יש נשים שעפ"י ההלכה לכהן אסור להינשא להם ולכן חשוב שירשם בכתובה האם החתן כהן או לוי ואדרבה אם פרט זה לא נרשם יש חשש לכך שהכתובה פסולה.

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

 ראש העיר

אמיר כוכבי

 

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין