שכונת מגדיאל 

 

שם בית הכנסת

כתובת

אריאל

מבצע קדש 2 גיל עמל

מוריה

הגולן 6 גיל עמל

עולי לוב

מבצע משה פינת הגולן מגדיאל

רמב"ם

השחל 15 מגדיאל

תפארת ישראל

השחל 15 מגדיאל

צעירים

השחל 15 מגדיאל

בית אל

השחל 15 מגדיאל

עץ חיים

כינרת 6 גיל עמל

שבזי

מבצע קדש 4 מגדיאל

ע"ש מעייני

מבצע קדש 10 מגדיאל

שבזי

מבצע משה מגדיאל

עולי המזרח

מבצע משה 3 מגדיאל

הרמב"ם

נצח ישראל מגדיאל

ישורון

נצח ישראל מגדיאל

הוד יוסף

האהבה 2 מגדיאל

היכל יוסף

קבוץ גלויות 5 מגדיאל

ע"ש ירון פאגי

המגן 30 מגדיאל

משכן יעקב

כיכר מגדיאל 1 מגדיאל

ע"ש הרב מעייני

כיכר מגדיאל 1 מגדיאל

 

 

שכונת נווה נאמן

 

שם בית הכנסת

כתובת

כתר תורה

שמעון הצדיק 31 נווה נאמן

ניצחון ישראל, יוצאי פרס

שמעון הצדיק נווה נאמן

שער השמים

שמעון הצדיק 37 נווה נאמן

אלי כהן

שמעון הצדיק 35 נווה נאמן

זיכרון משה

שמעון הצדיק 35 נווה נאמן

רמב"ם

חשמונאים 6 נווה נאמן

שבזי

חשמונאים 4 נווה נאמן

מקור חיים

 

התמר 15 נווה נאמן

שכונת גיורא 

 

שם בית הכנסת

כתובת

אוהל משה

בבלי 3 גיורא

ישורון, עולי עירק

בבלי 2 גיורא

שערי חסד

בבלי 4 גיורא

 

 

שכונת נווה הדר 

 

שם בית הכנסת

שכונה

נחלת אחים

השומר נווה הדר

שבת אחים

השומר נווה הדר

 

 

שכונת גני צבי 

 

שם בית הכנסת

כתובת

מאיר עולם

הדבש 13 גני צבי

תפארת ישראל

יורדי הים גני צבי

בית יעקב

יורדי הים גני צבי

הרשב"י

גני צבי

 

 

שכונת רמתיים 

 

שם בית הכנסת

כתובת

הרב קוק

בן גמלא 30 רמתיים

ספרדי מרכזי

בן גמלא רמתיים

נחלת אחים

בן גמלא רמתיים

חב"ד

הבנים 10 רמתיים

רמת הדר

רמת הדר

הדר

רח' דגניה הדר

ע"ש אבוחצירה

מועדון הנוער שרת רמתיים

 

 

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין