מקווה אזורי לנכות - המוה"ד הוד השרון קיבלה תקציב מביטוח לאומי לבניית מקווה מיוחד לנכות אשר מצויד במכשור במאים ובנוי בהתאם. מקווה זה יהווה מקווה אזורי לנכות, 

 מקווה מגדיאל ברחוב סוקולוב - המועצה הדתית ועיריית הוד השרון פועלים להשגת תקציב ואישור קרקע חלופית במקום המקווה שמיועד להריסה לאחר השלמת בניית המקווה החדש.

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

 ראש העיר

אמיר כוכבי

 

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין