הלכות נידה - הנקראות גם הלכות טהרת המשפחה - הן מן ההלכות הבסיסיות ביהדות, כמו שבת וברית מילה. המשפחה היא היסוד שעליו בנויים החיים היהודיים, ולכן לאורך כל הדורות היתה שמירת טהרת המשפחה חשובה ביותר. אפילו בתקופות של סבל רב ושנים של רדיפות, נשים יהודיות דאגו תמיד לשמור על מצווה זו במסירות נפש. 
המילה 'נידה' משמעותה "מרוחקת, פרושה מבעלה". ומילה זו מתארת את מצב האישה מן הרגע שדם זב מרחמה (בדרך כלל בתחילת וסתה החודשי), עד אחר שטבלה במקווה כשר, בהגיע הזמן המתאים. המקור בתורה הוא הפסוק: "ואל אישה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה" (ויקרא יח, יט) כאן הוטלה עלינו חובת פרישה מקריבות איש ואשתו בזמן נידתה. 

אף על פי שאין אנו מסוגלים להבין לאשורן את הסיבות והנימוקים לחוקים אלה, אנו ערים תכובות להשפעות ויתרונות חיוניים אשר הם תוצאה משמירת חוקי טהרת המשפחה . 
משאלת לבו של כל זוג נשוי היא, להגיע לקשר פנימי ורגשי עמוק. השגת קשר זה איננה כה פשוטה וגם קיומו איננו מובן מאליו. במשך הזמן, עשויים חיי הנישואין להפוך לשגרה ללא התחדשות, הרגשת השייכות ההדדית הולכת ומתמעטת. אין זה סוד כי מעמד חיי המשפחה רופף בכל העולם המערבי. למי אין חברים או מכרים, או אפילו בני משפחה, אשר אינם מאושרים, או אשר חוו בעצמם את הכאב של חיי נישואין כושלים? למרות שאין לפנינו תרופת פלא או פתרון מיידי לבעיות המסובכות הקיימות בחיי הנישואין, יכולים אנו לומר שהקפדה על חוקי טהרת המשפחה מקלה, בדרך כלל, על מתחים בחיי הנישואין, ולעיתים קרובות אף מוסיפה ניצוץ של התרגשות ואהדה אשר נעלמו בחיי השגרה. 

כתוצאה מכך שבמשך תקופת הנידות נמנעים בעל ואישה מכל מגע פיזי, אפילו מנגיעה קלה, ירגישו השניים שהאהבה מתחדשת כאשר שבים הם לחדש את היחסים ביניהם. 
מצב זה מקרב את בני הזוג ומביא סיפוק הדדי המתבסס על אהבה, הבנה וכבוד (גמרא נידה לא: ) 
הרבה זוגות אשר לאחר כמה שנות נישואין מתחילים לשמור את חוקי טהרת המשפחה, מספרים בהתלהבות על השינויים לטובה ביחסיהם ועל החיוניות המחודשת בחיי נישואיהם. 
חוקי טהרת המשפחה מעניקים יתרון נוסף גם מבחינה רפואית ובריאותית. במשך תקופת מחזור הווסת, ההפרשות המצויות בנרתיק האישה, אשר כל החודש הן חומצתיות, הופכות להיות בעלות תכונות אלקליות. כמו כן הרירי, אשר בדרך כלל חוסם את פתח צוואר הרחם, נשטף. שני שינויים אלו חושפים את הנרתיק לזיהום מבחוץ. כתוצאה מכך נמצא, כי אי קיום יחסי אישות בזמן תקופת הווסת מפחית את הסיכויים להדבקות בדלקות. 

יהי רצון מפני אבינו שבשמיים, שלימוד וקייום מצוות אלו יחזק את הקשר בין בעל ואישה, וכך בין עם ישראל לבוראו.


חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין