תהליך מתן תעודת כשרות:

1. בקשה לקבלת הכשר - פתיחת התיק 
2. אישור הרב האחראי - לאחר ביקור ובדיקה 
3. נוהלי כשרות לעסק - בעל העסק חותם 
4. הסכם השגחה מפורט - למניעת תקלות בעתיד
5. תשלום אגרה - למועצה הדתית 
6. מינוי ושכר משגיחים 

7. אישור תשלום אגרה - ייכנס לתיק 
8. אישור למתן תעודה - אישור בכתב והעתק לתיק 
9. השגחה ופיקוח - "הרצת" כשרות לתקופת ניסיון 
10. תעודת כשרות - תעודכן בהתאם לצורך 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין