שם: מוריה

נוסח: ת

כתובת: הגולן 6 גיל עמל

שם הגבאי: אורי אברהם

טלפון:0542888415

שעורים:

תפילות:

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין