שם: תפארת ישראל

נוסח: ת/ש

כתובת: השחל 15, מגדיאל

שם הגבאי: חגירה זכריה

טלפון: 7412105

שם הגבאי: יוסי מדמון


טלפון: 0502888535


שעורים: 

תפילות:

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין