שם: בית אל

נוסח: ת/ש

כתובת: השחל 15, מגדיאל

שם הגבאי: אביעד אלמגור

טלפון: 0503166301

שם הגבאי: יניב אלמגור

טלפון: 0542360007

שעורים: 

תפילות:

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין