שם: עץ חיים

נוסח: ת/ש

כתובת: כינרת 6 גיל עמל

שם הגבאי: זכריה אשוואל

טלפון: 7441422, 050-3777119

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין