שם: עץ חיים

נוסח: ת/ש

כתובת: כינרת 6 גיל עמל

שם הגבאי: זכריה אשוואל

טלפון: 7441422, 050-3777119

שעורים: 

תפילות: