שם: ישורון

נוסח: ת/ש

כתובת: נצח ישראל מגדיאל

שם הגבאי: יצחק בן שלום, 
טלפון: 0505658082

 

שם הגבאי: אפרים מעודד

 

טלפון: 0549194522שעורים: 

תפילות:

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין