שם: ניצחון ישראל, יוצאי פרס

נוסח: ס

כתובת: שמעון הצדיק נווה נאמן

שם הגבאי: דוד מועלמי, ברוך בן חיים

טלפון: 7402544, 7402364, 050-5244913

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין