שם: שער השמים

נוסח: ת

כתובת: שמעון הצדיק 37 נווה נאמן

שם הגבאי: ארז שלום

טלפון: 7402627, 052-2578110

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין