שם: מקור חיים

נוסח: ת/ש

כתובת: התמר 15 נווה נאמן

שם הגבאי: אדרי יעיש, אהרון מחבוב

טלפון: 7402771, 7402024

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין