שם: ישורון, עולי עירק

נוסח: ס

כתובת: בבלי 2 גיורא

שם הגבאי: הרצל שאבי
טלפון: 0505319884

 

שם הגבאי: לירן עטר

 

טלפון: 0504224240שעורים: 

תפילות:

 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין