שם: שערי חסד 

נוסח: ס

כתובת: בבלי 4 גיורא

שם הגבאי: טביב יוחנן, לירן עטר

טלפון: 050-7427651

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין