שם: נחלת אחים 

נוסח: ת

כתובת: השומר נווה הדר

שם הגבאי: מסאמי יפת, שמעון עורקבי

טלפון: 7404569, 7404822, 054-6282828

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין