שם: מאיר עולם 

נוסח: ס

כתובת: הדבש 13 גני צבי

שם הגבאי: הרב דומב, בראונר יצחק

טלפון: (חנות) 03-5702738, 7432442, 7426088

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין