שם: בית יעקב 

נוסח: ת/ש

כתובת: יורדי הים גני צבי

שם הגבאי: מנחם משה

טלפון:

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין