שם: ספרדי מרכזי 

נוסח: ס

כתובת: בן גמלא רמתיים

שם הגבאי: צחי

טלפון: 0505331194

שעורים: 

תפילות:

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין