שם: רמת הדר 

נוסח: א

כתובת: רמת הדר

שם הגבאי: וייס נתן

טלפון: 7481576

שעורים: 

תפילות:
 

חדשות ועדכונים

נרשמו לנישואין

כאן יוצגו זוגות שנשרמו לנישואין

פתח דבר

דבר ראש העיר

חי אדיב

 

דבר יו"ר הוועדה

אבי בלושטיין