ביעור חמץ פסח תשפ"ב

להלן מיקום החביות לביעור חמץ ברחבי העיר
יום שישי, י"ד ניסן תשפ"ב (15.04.22)
בין השעות 08:00-11:23

שימו לב לשינוי במיקומים:

 • גני צבי- ליד המקווה רח' הדבש
 • סוקולוב- ליד המקווה גברים
  סוקולוב 30
 • נוה נאמן- בית כנסת רשב"י הרב נגר
 • נוה נאמן- רחבת בית הכנסת האשכנזי
 • גיל עמל- ליד בתי הכנסת שח”ל
 • פגי ירון רח' המגן 30
 • כיכר מגדיאל- רחבת בית הכנסת
 • בית הכנסת רח' שרת ע"ש אבוחצירא
 • מקדש מעט רח' הגיבור
 • נווה הדר- רחבת בית הכנסת נחלת אחים ברח' השומר
 • בן גמלא 30 בית הכנסת הרב קוק
 • גיל עמל- רחבת בית הכנסת משכן רפאל
 • גיל עמל- רחבת בית הכנסת משכן סאסי
 • רחבת בית הכנסת רמת הדר
 • בית הכנסת הדר רחוב דגניה
 • תפארת ישראל רח' יורדי הים גני צבי
 • החומש פינת רח' מעייני 7
 • בית הכנסת ישורון רח' נצח ישראל
 • בית הכנסת ע"ש מעייני רח' מבצע קדש 10

הציבור מתבקש לזרוק לפח את שקיות הניילון, ולא להשליכן למכולות האש.
יש להקפיד על בטיחות באש.

מודעה ביעור חמץ