יש למלא את הטופס המצ"ב
לשולחו למייל:  erant@mdhh.co.il 
או לפקס: 09-7460658
או לשלוח את הטופס בדואר, לכתובת: המועצה הדתית הוד השרון בית זקיף ברח' זקיף 10 מגדיאל

נוהל קבלת העתק תעודת נישואין

פרטי המבקש

פרטי בעלי התעודה

בעל

אשה

צירוף מסמכים

אם המבקש אינו בעל התעודה, עליו לצרף ייפוי כוח + צילום ת.ז. של בעל התעודה

אם בעלי המסמך נפטרו יש לצרף תעודת פטירה

הבקשה תטופל רק לאחר תשלום האגרה
אם רישום הנישואין נעשה שלא ברבנות הוד השרון, יש לפנות לרבנות בה נפתח התיק.
במקרה ואין ידוע היכן נפתח תיק הנישואין, ניתן לאתר את התעודה דרך המשרד לשירותי דת בקישור כאן.

שם המוצר/שירותמחירכמות
העתק תעודת נישואין67 ₪
העתק תעודת נישואין - 2 העתקים86 ₪
העתק תעודת נישואין - 3 העתקים105 ₪
סה"כ לתשלום0