1
פרטי העוסק / העסק
2
פרטי בעלי העסק
4
פרטי עובדי צוות המטבח (טבח / עוזר טבח)
5
סוג העסק
6
מהות העסק
7
זמני פעילות העסק
8
הכשר מבוקש
פרטי העוסק / העסק

סוג ישות * שדה חובה

 

כתובת העסק

 

 

 

 

 מען להתכתבות (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)

 

פרטי בעל העסק

 

כתובת המגורים

 

פרטי שותף (אם קיים)

 

כתובת המגורים

 

 

פרטי עובדים * שדה חובה
מספר זהותשם פרטישם משפחהלאוםתפקידטלפון נייד

 

 

סוג העסק * שדה חובה

 

תיאור אופי הפעילות והשירות המסופקים על ידי העסק * שדה חובה

רשימת ספקים

 

 

ימי עבודה * שדה חובה

 

רמת הכשר מבוקש * שדה חובה

סיווג כשרותי מבוקש * שדה חובה

תשלום האגרה 

עפ"י חוק שירותי הדת היהודיים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות, על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית שאותה הוא נדרש לשלם. את האגרה אפשר לשלם במשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות. 

סיור

לאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע"י מחלקת הכשרות. 

השגחה 

לצורך קבלת תעודת ההכשר על בית העסק להעסיק משגיח כשרות, בכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח שאותו יעסיק בבית העסק.

* שדה חובה

Browser not supported

שם המוצר/שירותמחירכמות
אגרת פתיחת תיק כשרות179 ₪
סה"כ לתשלום0

המחירים מתעדכנים מעת לעת על פי הנחיות הרבנות הראשית  בחוזר המנכ"ל.