בהתאם לתקנות, החל מיום שישי , 8.1.21 ועד ליום 21.1.21 יחולו הגבלות אלה:

 1. הגבלות על יציאה ממקום המגורים

מותרת יציאה ממקום המגורים, עד למרחק של 1000 מטרים בלבד.

הגבלה זו מאפשרת לצאת למרחב הציבורי (לרבות פארקים וגינות שעשועים) בתוך מרחק ה-1000 מטרים.

בנוסף, ניתן לצאת מעבר לטווח ה – 1000 מטרים לאחת מהמטרות הבאות, וחזרה לבית:

 • הגעה של עובד/מועמד לעבודה למקום עבודה שפעילותו מותרת (חיוניים בלבד)
 • חייל לפעילות הנדרשת מכוח תפקידו
 • הצטיידות בתרופות, במזון ומוצרים ושירותים חיוניים
 • סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה
 • טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני, טיפול ברפואה משלימה
 • יציאה לכנסת /  להפגנה / להליך משפטי / לתרומת דם
 • יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק, ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב.
 • יציאה להשתתפות בחתונה, בהלוויה, בר מצווה או בת מצווה, ברית או טקס דתי דומה בדתות אחרות  של קרוב משפחה (הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה של בן הזוג, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה) או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם נוסף המשמש עד.
 • יציאת אישה לטבילה במקווה
 • טיפול חיוני בבעלי חיים
 • העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין שלו הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני, להשגחת אדם אחר.
 • הגעה למסגרות שפעילותם מותרת (ובכלל זה מסגרות החינוך שפעילותן מותרת)
 • יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל, 8 שעות טרם הטיסה ובלבד שרכש את כרטיס הטיסה עובר ליום 7.1.21 או הטיסה היא למטרות הבאות – חזרה של אדם למקום מגוריו הקבוע בישראל, סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע, קבלת טיפול רפואי, קבלת טיפול סוציאלי חיוני, יציאה של עובד או מועמד בעבודה המותרת בפעילות (חיוניים בלבד), יציאה של עיתונאי, יציאה של חייל לשם ביצוע תפקידו, יציאה לצרוך הליך משפטי, יציאה לצורך השתתפות בטקס דתי כאמור לעיל, יציאה למקום מגורים קבוע אחר ומעבר דירה. במקרים אחרים ניתן להגיש בקשה למנהל הכללי של משרד התחבורה, אשר יכול לאשר בקשה חריגה לאור טעמים הומניטריים.
 • יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצלם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות.
 • יציאה של אדם בעל מוגבלות, שבשל מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1000 מטרים, בליווי מלווה אחד
 • יציאה לצורך הגעה למקום בידוד
 • יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגורים
 • מעבר דירה
 • יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות
 • יציאה של מועמד או נותן שירות במסגרת בחירות מקדימות או בחירות ארציות לכנסת
 1. הגבלת שהייה
 • חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר (שלא למטרה מותרת, כגון סיוע לאדם בעל קושי).
 1. כללי התנהגות במרחב הציבורי
 • איסור התקהלות – עד 5 אנשים במבנה ו – 10 בשטח פתוח (למעט חתונה, ברית והלוויה – 10 במבנה ו- 20 בשטח פתוח).
 • שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ככל הניתן
 • הגבלות על מספר נוסעים ברכב – עד 3 אנשים (למעט אנשים הגרים יחד), ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף.
 1. הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי

חלה איסור על פתיחת עסקים ומקומות הפתוחים לציבור (כולל מסחר, מסעדות, בריכת שחיה, מכון כושר, מספרה, מכון יופי, מקומות בילוי ופנאי, בתי מלון) וכן קבלת קהל במקומות עבודה. אין הגבלה לעובד להיכנס לעסק, שלא לצורך פתיחה לציבור (למשל לביצוע עבודות תחזוקה, סידור סחורה וכו').

חריגים:

 • חנויות חיוניות: חנויות מזון, אופטיקה, בית מרקחת ומוצרי היגיינה, ( לעניין תפוסת לקוחות – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של 1 ל-7 מטרים רבועים משטח המקום, או 10 אנשים במבנה ו- 20 במקום פתוח, לפי הגדול מבניהם).
 • מכבסה וחנויות המוכרות מוצרים חיוניים – חנויות אלו יכולות למכור ולהציג למכירה רק מוצרים חיוניים, כגון: מוצרי תקשורת ומחשבים, מכשירי חשמל חיוניים לבית(מקרר, מזגן וכו'), מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים לתחזוקת מערכות תשתית הבית למשל, מערכת החשמל, גז וכו'. (לעניין תפוסת לקוחות  – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של 1 ל-7 מטרים מרובעים משטח המקום או עד 4 אנשים לפי הנמוך מבניהם).
 • קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים, לגבי שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (שירותי דואר, בנק וכו')
 • מסגרות רווחה ופעילות לקידום או שימור תפקוד פיזי ורגשי לבעלי מוגבלויות (כגון רכיבה טיפולית לילדי חינוך מיוחד).
 • מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו; וכן כי מטרת השהייה אינה בילוי או נופש. בנוסף, חריג זה כולל מלונות למבודדים, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי.
 • מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי מקצועי, שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט. ואימון בלבד של הליגות העליונות בענפי הכדור.
 • בריכה טיפולית
 • מקום המשמש למתן טיפול רפואה משלימה
 • מקום המשמש לעריכת בחירות מקדימות
 1. תפילה –

מותר בטווח ה – 1,000 מטרים מהבית בלבד, במרחב הציבורי או בבית תפילה עם מספר משתתפים של עד 5 במבנה ו – 10 בשטח פתוח.

 1. לעניין מקום עבודה – מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה אלא לצורך:
 • מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה(מקומות עבודה שהוגדרו כחיוניים - מגזר פיננסי, אנרגיה, מיום, מזון וכו') ובלבד שהעובדים הכרחיים לצורך אספקת השירות
 • מפעל למתן שירותים קיומיים
 • מפעל בעל היתר מיוחד להעסקה בשעות המנוחה, כדי לא לפגוע בתהליך העבודה – או מספר עובדים בהתאם להיתר או 30% מכלל העובדים לפי הגבוה.
 • מקום עבודה שעוסקים בו בענייני בינוי או עבודות תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור(מבנה סגור – מבנה שהותקנו בו 70% מהחלונות והדלתות) – 100% ממצבת העובדים
 • משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסד השכלה גבוהה שתחומי הפעילות לא מפורטים בתוספת השנייה לתקנות עבודה – בהיקף חרום ומזערי ובלבד שלא תיפגע  אספקת שירותים חיוניים
 • תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון – 60% מסך העובדים
 • עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות הגבלת פעילות ותקנות הגבלת חינוך
 • חברה שעומדת בהגדרה מפעל טכנולוגי מועדף לחוק עידוד השקעות הון וזאת לשם תחזוק ותפעול של מערכות החברה
 • כל מעסיק – אם כניסת העובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או תיקון דחוף לשם שמירה על מקום העבודה, תשלומי שכר או כל עובד אחר שפעילותו הכרחית להמשך תפקוד מקום העבודה.
 • הגעה לכל מקום עבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח
 • הגעה של עובד לשמירה או טיפול בילדים בביתם או לטיפול בילדים ממשפחה גרעינית אחת בביתו.