הליכי סידור הלוויה והקבורה

חברה קדישא הוד השרון מנחמת אתכם במות יקירכם ומשתתפת בצערכם. 

מה עושים וכיצד מתנהגים במקרה פטירה בבית? 

יש להזמין רופא לשם קביעת המוות (מד"א או רופא המשפחה) ע"מ לקבוע מוות ולקבל תעודת פטירה 
בכל מקרה של פטירה בבית יש לדווח למשטרה ע"מ לקבל את אישורו של ראש מחלק חקירות מרחבי ע"מ לאשר המשך טיפול בנפטר/ת. 

יש לפנות למשרד הבריאות ברחוב אחד העם 31 בפתח תקווה ולהצטייד: 
תעודת פטירה, אישור משטרה (רק במקרה של מוות לא טבעי) ותעודת זהות של הנפטר.
כל זאת, לשם קבלת רישיון קבורה. 

במידה ובתעודת הפטירה רשום סיבת המוות לא ידוע יש להצטייד באישור הרופא המטפל. 

במקרה פטירה בבית החולים 

יש לקבל את תעודת הפטירה בבית החולים להצטייד בתעודת הזהות של הנפטר/ת ולפנות למשרד הבריאות ברח' אחד העם 31 פתח תקווה ע"מ להנפיק רישיון קבורה. 

בבתי החולים מאיר, תל השומר, ואיכילוב מנפיקים רישיונות קבורה במשרדי הפתולוגיה של בית החולים, ויש להסדיר זאת מולם. 

במידה והפטירה בלילה יש לדאוג להעביר את הנפטר/ת לבי"ח לקירור, ההעברה תעשה ע"י אמבולנס פרטי. 
במידה והפטירה ביום אמבולנס חברה קדישא ידאג להעברת הנפטר/ת. 
יש להגיע עם רישיון הקבורה לחברה קדישא לתיאום מועד הלוויה. 
במידה ונרכש מקום בחיים יש להצטייד בתעודת רכישה.

כמו כן בזמן הזמנת הלוויה ניתן לבקש כי הלוויה תתועד ותוקלט במצלמות המוצבות בבית העלמין - בהתאם למגבלות בשטח.

נהלים כללים וחובת המשפחה

אין לנטוע עצים בשטח בית העלמין - עצים שיינטעו יעקרו ע"מ שלא לגרום לנזק למצבות אחרות.באחריות המשפחה לכך שקבלן המצבות ינפיק רשיון קבורה יפעל לפי הנהלים וישאיר נקי אחריו.