1. בקשה לקבלת הכשר - פתיחת התיק 

2. אישור הרב האחראי - לאחר ביקור ובדיקה 

3. נוהלי כשרות לעסק - בעל העסק חותם 

4. הסכם השגחה מפורט - למניעת תקלות בעתיד

5. תשלום אגרה - למועצה הדתית 

6. מינוי ושכר משגיחים 

7. אישור תשלום אגרה - ייכנס לתיק 

8. אישור למתן תעודה - אישור בכתב והעתק לתיק 

9. השגחה ופיקוח - "הרצת" כשרות לתקופת ניסיון 

10. תעודת כשרות - תעודכן בהתאם לצורך