תעריפים2018 (1).pdf מחירון (2).pdf מחשבון תעריפי קבורה.pdf 1עדכון תעריפי אגרות המועצות הדתיות לשנת 2022.pdf

פברואר  2018

בס"ד:    

תעריפי חברה קדישא

אחוזת קבר בחיים כולל יסוד -4087

אחוזת קבר לבן זוג כולל יסוד -3360

יסוד - 450 ₪

 

 

העברת נפטר  (ע"פ תעריפי ביטוח לאומי)

בלינסון 344 ₪

תל השומר 678 ₪

איכילוב – 720 ₪

וולפסון – 793 ₪

לוויה דרך הבית – 854 ₪

תכריכי פשתן 250 ₪

 

‏09/02/21

 

 

מחירון

 

אחוזת קבר בבית עלמין נווה הדר מכפלה – 3852 ₪

אחוזת קבר במכפלה בבית עלמין נווה הדר לבן זוג – 2465 ₪

אחוזת קבר בבית עלמין נווה הדר שדה – 3852 ₪

אחוזת קבר בבית עלמין נווה הדר שדה לבן זוג – 3100 ₪

אחוזת קבר בבית עלמין נווה הדר בחלקה חריגה – 49000 ₪

אחוזת קבר בבית עלמין סגור – 49000 ₪

אחוזת קבר בבית עלמין פתוח לתושב חו"ל – 70000 ₪