כללי

 • אחר שנקבר המת מסתיימת "האנינות" ומתחילה "האבלות", וממועד זה מונים שבעה ושלושים וי"ב חודש.
 • אם הנפטר נקבר מיד אחר שקיעת החמה (עד שלוש עשרה וחצי דקות) אפשר עדיין להחשיב את אותו היום למניין אבלות.
 • לאחר זמן זה מתחילים מניין האבלות רק למחרת.
 • אם קרוב משפחה של הנפטר לא נמצא בעיר במועד ההלוויה והקבורה, יש להתייעץ עם רב מתי עליו להתחיל באבלות.

על מי מתאבלים?

 • מתאבלים על ילד הורים, אח, אחות, בעל ורעיה.
 • תינוק פחות משלושים יום שמת אין מתאבלים עליו.
 • לפי הדינים חייבים להתאבל על שמונה קרובים והם: אב, אם, אח, אחות, אישה, בן, בת, בעל.
 • תקופת האבלות היא שלושים ימי אבלות אך על אב או אם תקופת האבל נמשכת שנה תמימה.

איסורים על האבל

 • מנהגי אבלות אלה הם הדברים שהאבל אסור בהם במשך שבעת ימי האבלות:
 • מלאכה,
 • רחיצה,
 • וסיכה,
 • נעילת מנעלים,
 • חיי אישות,
 • תלמוד תורה,
 • שאילת שלום,
 • כיבוס בגדים ולבישתם,
 • ישיבה על כיסא וספסל,
 • תספורת וגילוח,
 • יציאה מהבית,
 •  השתתפות בשמחות.

  מלאכה 

 • אין לעשות מלאכה ולהתעסק בסחורה,
 • חוץ ממלאכות הבית כגון אפיה ובישול, הדחת כלים ונקיון הבית.
 • כשיש לאבל חנות או עסק הם צריכים להיות סגורים כל השבעה, ואם יש לו שותף ועל ידי סגירת העסק יהיה לשותף הפסד, יש להתייעץ עם רב באלו אופנים אפשרי פתיחת עסק.

 רחיצה וסיכה 

 • אין לרחוץ כל הגוף גם במים קרים,
 • פניו ידיו ורגליו מותר רק במים קרים,
 • לצורך רפואה בציווי הרופא,
 • מותר להתרחץ במים חמים גם בחולה שאין בו סכנה.
 • אשה שנזדמנה זמן טבילה בימי אבלותה אסורה לטבול, אבל מותרת לרחוץ גם במים חמים במקומות הנחוצים כדי ללבוש לבנים לספירת    שבעה נקיים.
 • אין לסוך גופו בשמן או במשחה לצורך תענוג, אבל כדי להעביר הזיעה או לצורך רפואה מותר.
 • אין לאשה להתאפר במשך כל השלושים, חוץ מאשה נשואה אחרי שבעה.
 • לכלה במהלך החודש הראשון לנישואיה לבחורה העומדת בשידוכין מותר להתאפר גם בתוך השבעה.

 נעילת מנעלים 

 • אין לנעול נעליים של עור, אבל נעליים מגומי (נעלי טניס) או מבד אם אין בהם שום חלק מעור מותר.

חיי אישות 

 • האבל אסור במשך השבעה כולל שבת בחיי אישות, ויש להחמיר גם בשאר קרבות כגון חיבוק ונישוק ושינה במיטה אחת.

תלמוד תורה 

 • אין לקרוא בתורה, נ"ך משנה גמרא הלכות ואגדות במשך כל השבעה כולל שבת,
 • חוץ מספר איוב איכה וכדומה. כמובן מותר ללמוד הלכות אבלות וספרי מוסר. תהילים אם רגיל לומר בכל יום מותר כשאמרו בדרך תפילה ובקשה.

 שאילת שלום 

 • אין לומר שלום לשום אדם במשך השבעה,
 • ואם אדם שאינו יודע שהוא אבל שאל בשלומו,
 • בשלושת ימי האבלות הראשונים אין לענות לו, רק יודיע לו שאסור לו לענות,
 • ואחר שלוש הימים מותר לענות.
 • מותר לאבל לאחל לחברו שאר ברכות כגון ברכת מזל טוב וכדומה,
 • וכן מותר לאחרים לאחל לאבל,
 • ומותרים גם להושיט יד כשמאחלים זה לזה.
 • אין לשלוח דורונות לאבל במשך השלושים,
 • ולאבל על הורים במשך כל שנת האבלות.
 • בפורים אין לשלוח לאבל משלוח מנות, אבל האבל צריך לשלוח אפילו בתוך השבעה.

 כביסת בגדים ולבישתם 

 • אין לאבל לכבס או לגהץ בגדים,
 • וכן אין לאחרים לכבס ולגהץ את בגדיו גם אם אינו לובש אותם בתוך השבעה.
 • אם מסר בגדיו למכבסה קודם שנעשה אבל, מותר להם לכבסם.
 • אין ללבוש בגדים מכובסים במשך השבעה גם אם כובסו קודם שנעשה אבל.
 • בני ביתו של האבל (שאינם אבלים) מותרים לכבס בגדיהם, וכן מותרים ללבוש בגדים מכובסים.

 ישיבה על כסא 

 • אין לשבת על גבי כסא וספסל, רק על כיסא נמוך משלושים ס"מ או על גבי כרים ומזרונים מותר.
 • האבל אינו חייב לשבת כל היום רק בשעה שנמצאים אצלו המנחמים, ובשאר היום אפשר לו לעמוד ולהסתובב בבית.

תספורת וגילוח 

 •  אין לאבל להסתפר ולהתגלח במשך כל השלושים.
 • אין לקצוץ ציפורניו במספרים או במקצץ ציפורניים, בין של ידיו ובין של רגליו במשך השלושים, אבל לקצוץ בשיניו או בידיו מותר, ומותר גם להתחיל הקציצה בכלי ולגמור בידיו או בשיניו.

יציאה מהבית 

 • אין לאבל לצאת מביתו במשך השבעה גם לצורך מצווה, ואם אין אפשרות לסדר מניין בביתו בתפילות, יש להתיר ללכת לבית הכנסת ולהתפלל בציבור ולומר קדיש.
 • כשקשה לו לישון במקום שיושבים בו השבעה, מותר לו לצאת לביתו בלילה בשעה שבני אדם כבר אינם נמצאים ברחובות.

 השתתפות בשמחות 

 • אין לאבל להשתתף בשמחות במשך השלושים,
 • ולאבל על הורים במשך שנת האבלות
 • ובברית מילה של בנו או בחופת ילדיו מותר להשתתף גם בתוך השבעה.
 • ישנם מקרים שאפשר להשתתף בשמחות במשך האבלות, ויש להתייעץ על כך עם רב.

  ברכות שונות 

 • אין לאבל לקדש הלבנה אם ישאר זמן לקדש אחר ימי אבלו, ובאם לא ישאר מותר לו לצאת בחוץ ולקדש אבל לא יאמר "שלום עליכם".
 • מותר לו לברך ברכת "הגומל", וכן מותר לו לברך ברכת "שהחיינו" על פרי חדש, וברכת "הטוב והמטיב".